Įžymių žmonių kapinės

Apie kapines ir paminklusAr pastebėjote, kad kartais ne kas kitas, o būtent paminklai užsienyje keliaujant tampa dideliais turistų traukos centrais. Ar lankytumėtės Paryžiaus kapinėse, ar kažkur Vilniuje, Antakalnyje, ar kitose pasaulio kapinėse, jeigu kažkur palaidoti įžymūs žmonės, tai paminklai jiems tampa įdomia vieta.

Antakalnio kapinės

Jeigu neplanuojate išvykti atostogauti kur nors toli, tai pirmiausiai galite aplankyti Antakalnio kapine, kuriose paprastai laidojami visi įžymūs ir nusipelnę žmonės. Dažniausiai ten laidojami rašytojai, dailininkai, skulptoriai architektai. Kartais laidojami ir politikai, štai vieno iš prezidentų laidojimas ten sukėlė nemažai pasipiktinimo, nes tas politikas nebuvo visiems patikęs. Taip būna su politikais, juk visada yra skirtingos partijos, ir skirtingi žmonės gali tas partijas skirtingai traktuoti. Taip pat Antakalnio kapinėse yra ir paminklai sausio 13 – osios aukoms atminti, ir jos ten palaidotos. Tai kapinės, kurių paminklai įamžina daugybę skirtingų nusipelniusių žmonių. Jeigu žvelgtume į senovinius laidojimo papročius, pamatytume, kad jau seniausiais laikais žmonės statė piramides ir visaip kitaip gerbė laidojamusnusipelniusius žmones. Tiesą sakant, tais laikais pomirtinis gyvenimas buvo itin sureikšmintas, jis dažnai yra ir dabar toks, ypatingai tada, kai esi tikintis žmogus. Religija labai iškelia pomirtinį gyvenimą, tik kiekviena savaip ir skirtingai. Taigi, nereikia nustebti, kad kapai vienur gali būti vienoki, kitur kitokie. Žmonės visada pabrėžia gyvenimo po mirties svarbą, tad už gyvenimo nuopelnus žmones bent jau palaidoja garbingai.

Paryžiaus kapinės

O štai Paryžiaus Perločezo kapinės yra labai įdomi vieta, nes joje jau palaidotos ir pasaulinės įžymybės. Ten kasdien susirenka minios visokiausių gerbėjų, kurie eina prie tų kapų. Pavyzdžiui, ten yra Doors vokalisto Džimo Morisonokapas, kuris dabar atitvertas specialiomis tvoromis. Taip, matyt, yra todėl, kad tą kapą reikėjo apsaugoti nuo išprotėjusių gerbėjų. Oskaro Vaildo kapas ypatingas tuo, kad buvo kažkokia legenda, jog pabučiavus paminklą tau amžinai sekasi meilėje. Todėl žmonės kartais vis dar bučiuoja paminklus ir tikisi, kad bus laimingi tiesiog nuo to. Taigi, ten taip pat paminklas jau yra atitvertas kažkaip, kad nereikėtų jo paties sugadinti, žmonės bučiuoja stiklą. Galima rasti ir kitokių įžymybių kapų ir paminklų. Priklauso nuo to, kuo domiesi: politika, literatūra, muzika, daile ar dar kažkuo. Kapinės tikrai yra labai senos, taigi ir palaidotų žmonių ten yra jau labai seniai, ne tik dabar, bet ir prieš šimtus metų.

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>