Kam reikalingos gamybos valdymo sistemos

Turint savo gamybos liniją, vystant mažesnę ar didesnę pramonę (o juo labiau didesnę), gamybos valdymo programa yra būtina efektyvios gamybos dalis. Ji padeda lengviau viską suvaldyti.

Tikrinamas žaliavų ir metodų efektyvumas

F17Kad ir ką gamintumėte, saulės elementus ar pyragus, visada turėtų būti tikrinamas žaliavų ir jų panaudojimo efektyvumas. Gera pramonė nuolat tobulina savo receptus. Be to, kartais keičiasi tiekėjai, todėl tenka žaliavas iš kitur užsakyti. Jos gali būti kitokiais pavadinimais, tada gali tekti pergalvoti, kaip viską padaryti, kokį receptą išgauti. Tenka testuoti žaliavas, kuriant produktus. Šiems testams, naujiems metodams reikalinga analizė ir vertinimas. Būtent čia labai svarbu gera gamybos sistema, kuri leistų greitai analizuoti visus duomenis ir padaryti išvadas. Kalbant apie žaliavas, tai vienu metu padėtų ir apskaičiuoti, kiek ir kokių jų reikia, gali netgi draugauti ši sistema su užsakymo valdymo sistemomis, ir taip visada pavyks išlaikyti balansą. Gamyboje itin svarbu, kad linija nestovėtų, kad darbuotojai nelūkuriuotų be darbo, kad visi galėtų daryti tai, ką turi daryti, o linijos veiktų, dirbtų. Taigi, tam reikia gerai duomenis analizuojančios sistemos.

Mažiau broko

Kitas svarbus dalykas, kodėl tokia sistema yra reikalinga, nes ji padeda sumažinti broko, sugadintų medžiagų galimybę. Kai nėra išvis broko, tai gal kažkas neveikia. Jo visada turi būti, o tendencijos, kada jis atsiranda, kokiais kiekiais, kokiomis sąlygomis, padeda įvertinti, ką reikia tobulinti. Žinant, kas negerai, galima siekti tobulumo ir vis gerinti gaminimo technologijas bei darbo metodus.

Našesnis žmonių darbas

Esant tinkamai gamybos valdymo sistemai, galima tinkamai paskirstyti darbą. Taip sukurti našesnį darbą. Vienoje įmonėje dirbęs Petras sako, kad beveik niekada jų linija nepadarydavo dienos normos vien dėl to, kad nebuvo įdiegta sistema ir užsakymai eidavo bet kokie. „Būdavo, padarai pusę valandos užsakymą, lankstai, gamini, tada užsakymas pasibaigia. Turi visas stakles, visas mašinas persijungti kitam užsakymui. Kol operatoriai viską perprogramuoja, pakeičiami kai kurie mašinų komponentai, praeina kokia valanda. Linija stovi. Tada viskas sujungiama, daromas užsakymas pusvalandį. Ir vėl naujas, vėl viską per naują programuojame ir darome, ką prieš tai darėme. Tai juokinga. Nes jeigu būtų normali tvarka, ką po ko darome, būtų galima dirbti 10 kartų efektyviau, ir mažiau nervų būtų. Jokios sistemos nėra, tai ne nuo mūsų priklauso, o paskui per susirinkimus vadovas jau grasina, kad mus atleis, nes atseit pelno per mažai padarėm, juokinga“, – prisimena vyras.

1 comment on “Kam reikalingos gamybos valdymo sistemos

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>